Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

El turisme pesquer i la pesca-turisme, una nova oportunitat per a la pesca artesanal i el turisme

El sector de la pesca tradicional travessa una situació difícil des del punt de vista soci-ambiental en el Mediterrani, amb importants costos econòmics i culturals. Aquest fet ha portat a la cerca d’alternatives que concilien la supervivència de la pesca artesanal en el marc de la necessària sostenibilitat ambiental.

D’altra banda, les tendències del mercat turístic apunten cada vegada més cap a la demanda d’activitats experiencials i, per tant, el turisme pesquer, es percep com un producte turístic únic i amb una forta càrrega identitària, la qual cosa representa  una oportunitat per a les destinacions turístiques costaneres valencians.

Sota aquest plantejament, el treball ‘El cas del turisme pesquer a Gandia’, elaborat per la Universitat Politècnica de València en col·laboració amb l’Agència Valenciana de Turisme, aporta una visió general normativa i tècnica del turisme pesquer i pesca–turisme a la Comunitat Valenciana, així com una anàlisi exhaustiva de la situació a Gandia per a finalment proposar una ordenació tant legal com de recursos que puguen fer realitat aquesta proposta turística.

L’equip de recerca diferencia entre el turisme pesquer, la pesca-turisme i la pesca recreativa. El turisme pesquer o mariner té un caràcter lúdic i inclou nombroses modalitats turístiques relacionades amb la pesca i unes altres que es desenvolupen a terra; mentre que la pesca-turisme es desenvolupa a bord dels vaixells pesquers i està dirigida a grups de xicoteta grandària i per a turistes de perfil molt específic; per aquest motiu, la disponibilitat temporal és més restrictiva en les activitats de pesca-turisme que en les de turisme pesquer o mariner. La pesca recreativa es practica a terra o amb embarcacions contractades per a tal fi i es basa en la modalitat de pesca amb canya.

Per a aquest treball s’ha realitzat un extensa revisió bibliogràfica i normativa de la legislació europea, nacional i autonòmica, especialment la dels 21 països de l’àmbit europeu i la de Catalunya, Galícia i Illes Balears. També es va estudiar el cas de la badia de Sant Francisco (Califòrnia, EUA), on existeix un gran desenvolupament d’activitats turístiques marineres.

El potencial del turismo pesquero en el territorio

A la Comunitat Valenciana, hi ha llocs on ja existeix una incipient oferta d’aquest tipus d’activitats que pot tenir cert desenvolupament  a tenor dels recursos existents i a l’oportunitat que brinden els Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

EL CAS DE GANDIA

Els resultats de la recerca apunten al fet que Gandia compta amb importants elements tangibles i intangibles que la fan idònia per a la pràctica d’activitats de turisme pesquer: la història del Grau i la seua zona portuària, el coneixement tradicional pesquer, cultura marinera, la Confraria de Pescadors que és molt activa i amb un gran conjunt de bens patrimonials,  una destacada gastronomia marinera, els sabers culinaris i tradicionals, les festes marineres… i també elements tangibles com els magatzems del port, l’Església de Sant Nicolás, la llotja del peix (amb subhasta tradicional i electrònica)… Tot açò, unit a la bonança climàtica i el paisatge, constitueixen els elements bàsics per a articular una atractiva oferta de turisme pesquer.

FACTORS QUE CAL ADEQUAR

Les recomanacions de l’equip investigador han diferenciat entre aquelles dirigides al turisme pesquer i les destinades a la pesca-turisme, ja que els requeriments tècnics i normatius i el perfil del turista són diferents. A més, afirmen, cal tenir en compte l’adequació per a la visita de les instal·lacions i equipaments pesquers (llotja, magatzems, etc.), així com la necessària senyalització per a orientar i guiar al turista en les seues activitats per l’entorn portuari.

Un factor fonamental de l’èxit d’aquesta proposta, expliquen, radica en la posada en valor de la gestió de la Confraria de Pescadors com a principal actiu per a acostar al visitant a la tasca encomiable que realitzen els pescadors. A partir d’aquestes premisses i de la implicació del sector hoteler, la UPV afirma que es podran elaborar productes turístics comercialitzables i de gran valor experiencial que enriquisquen l’oferta turística de Gandia.

PROCÉS PARTICIPATIU

Durant el procés s’ha comptat amb la participació de tots els actors locals implicats a Gandia, tant pescadors com organismes oficials, prestataris del sector hoteler (hotels, restaurants, etc.), empreses de serveis turístics i d’intermediació. L’objectiu ha sigut conèixer la seua percepció i la seua predisposició en relació a la implementació d’aquesta nova activitat turística. Addicionalment, aquest treball s’ha completat amb la compilació d’un receptari mariner que representa la plasmació d’un coneixement del mar i d’una tradició cultural considerada com un vertader patrimoni mariner. En aquesta han participat des de cuiners locals fins a mariners encarregats de cuinar en la barca, mestresses de casa de famílies marineres i professorat del Centre de Turisme de Gandia ‘Alqueria del Duc’.

Més informació sobre el projecte: Lola Teruel, investigadora del Campus de Gandia.


Sandra Barrancos Gregori

Tècnica de comunicació i màrqueting del Campus de Gandia

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica