Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

Iván Herrero rep el premi Andrés Lara 2014 per a joves investigadors

La Societat Espanyola d’Acústica (SEA) ha concedit el Premi Andrés Lara en la seua onzena edició al jove acústic Iván Herrero Durá pel treball titulat ‘Mesura de l’absorció sonora d’un sistema d’injecció d’aigua’, fruit d’una recerca desenvolupada per al seu treball final de Màster en Enginyeria Acústica que imparteix la UPV a Gandia. La publicació científica resultant, presentada a la Societat Espanyola d’Acústica, ha sigut realitzada amb la col·laboració i tutorització de Víctor Sánchez-Morcillo (IGIC),  Javier Zaragozá, Rubén Picó (IGIC), i LL. Garcia-Raffi, (IUMPA).

Premi Andrés Lara Iván Herrero

Segons explica Iván Herrero, la investigació està orientada a reduir l’impacte del soroll generat durant els llançaments de coets espacials sobre l’estructura de llançament i el medi. ‘El sistema emprat habitualment en el llançament de coets espacials per a reduir l’impacte sobre el medi d’aquesta activitat és la inundació, mitjançant un dipòsit d’aigua, de la zona de llançament, la qual cosa permet una millor refrigeració tèrmica del coet; no obstant açò, es fa un ús irracional de l’aigua. En el nostre treball s’ha volgut seguir en la mateixa línia d’utilització de l’aigua com a mitjà d’atenuació sonora, però amb un ús més racional del recurs i mantenint les propietats de refrigeració d’aquest’. Per a açò, en el treball s’ha dissenyat i fabricat un prototip de sistema d’injecció que, mitjançant l’ús de difusors d’aigua, crea una cortina d’aigua polvoritzada que atenua el soroll generat per la font d’emissió sonora; d’aquesta forma es pot estudiar l’absorció del so a través de tres capes de suspensió de gas i gotes, en funció dels paràmetres característics del sistema d’injecció: la pressió, el cabal i la grandària de la gota d’aigua.

Entre les conclusions del seu treball es troba que la configuració que combina dos difusors d’aire induït als extrems i un difusor simple entre aquests és la que ofereix majors nivells d’atenuació en el global de freqüències estudiades; també s’ha conclòs que la pressió de l’aigua és un dels factors més influents sobre l’atenuació sonora del sistema d’injecció d’aigua dissenyat i que una combinació de grandàries de gota o una grandària de gota lleugerament superior a l’emprat pels difusores simples ofereix millors resultats d’atenuació sonora en els rangs de freqüències analitzades.

Més informació i fotos del Tecniacústica 2014 ací

Històric de premiats de l’última dècada

Aquest prestigiós guardó, se suma als ja rebuts en edicions anteriors i que han recaigut en la comunitat universitària del Campus de Gandia, entre ells, professors, becaris i personal contractat. Cal destacar que el Campus de Gandia de la UPV imparteix un Màster en Enginyeria Acústica i l’especialitat de So i Imatge de Telecomunicacions i, destaca per la qualitat de la recerca que es realitza en aquest camp. A més, el Campus de Gandia va ser seu de Tecniacústica 2006, fòrum que reuneix professionals de l’acústica en els seus vessants tècnica i d’aplicació. Aquest esdeveniment va ser organitzat per la Societat Espanyola d’Acústica i el Campus de Gandia.

Relació de Premis Andrés Lara en el Campus de Gandia:

2003- Es concedí un premi i cinc accèssits dels quals el primer premi i dos accèssits foren per al Campus de Gandia. El primer premi fou per a Francisco Camarena pel treball “Caracterització mitjançant ultrasons de l’evolució temporal de les propietats físiques de la pell de taronja”. Eva Escuder va rebre l’accèssit per l’“Análisi de la influència de les condicions de fixació en la radiació d’una superfície de policarbonat” i Rubén Picó un altre accèssit pel treba “Mesures de les constants elàstiques de fustes denses per mètodes ultrasònics”.

2004 – Accèssit per a Eva Escuder pel treball “Radiació acústica de superfícies planes: impedància mecànica de radiació”.

2006 – Romina del Rey, Premi Andrés Lara per a Joves investigadors pel treball “Influència de les característiques del “shear modulus”en les pèrdues per transmissió en vidres laminats”. Directors: Jaime Ramis i Jesús Alba.

2010Silvia Adrián (dirigit per Francisco Camarena) pel treball titulat: “Caracterització del Camp Acústic Generat per Transductors Focalitzats”.

2011Noé Jiménez per un estudi sobre l’administració de fàrmacs per ultrasons (dirigit per Francisco Camarena).

Joves investigadors

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica