Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

ODS per a millorar la gestió del canvi climàtic

Personal investigador del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) participen en el projecte “INtegration of sustainable deVelOpment goaLs in uniVErsities for better climatE change management (INVOLVE)” que té com a finalitat construir una estratègia per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per a millorar la gestió del canvi climàtic, transformant una universitat d’educació superior a Egipte en un campus ambientalment sostenible.

En el projecte, que va arrancar el mes de gener passat, col·laboren -a més d’universitats d’educació superior egípcies- universitats d’Eslovènia, Espanya, Itàlia i Portugal. Pel que respecta a la participació espanyola, l’equip liderat pel professor i investigador del Campus de Gandia, Jaime Lloret, és l’encarregat de coordinar diversos paquets de treball, entre ells “determinar i analitzar la contribució de les universitats en els ODS i el foment de la capacitat interna de les universitats cap als ODS”.

El que es persegueix, com ha assenyalat Lloret, és “enfortir el paper de les universitats en l’assoliment dels ODS ambientals, mitjançant la millora de les seues capacitats de governança organitzacional i la creació d’implementadors d’ODS actuals i futurs, establint o perfeccionant instal·lacions operatives necessàries per a la implementació de pràctiques innovadores”.

IMPLEMENTACIÓ DELS ODS AMBIENTALS

L’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar al setembre de 2015 l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat que planteja 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible amb 169 metes de caràcter integrat i indivisible, abastant les esferes econòmica, social i ambiental.

En l’àmbit ambiental, s’insta a prendre mesures per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes; conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins; protegir, restaurar i promoure la utilització sostenible dels ecosistemes terrestres; gestionar de manera sostenible els boscos, combatre la desertificació, detenir i revertir la degradació de la terra i frenar la pèrdua de diversitat biològica.

Egipte, com molts altres països, està sotmès a condicions climàtiques diverses i extremes. Aquesta situació incontrolada afecta negativament, augmentant la freqüència i la intensitat del clima calorós i les sequeres. Publicacions recents ja s’han fet eco d’aquest impacte negatiu i han advertit que Alexandria podria perdre’s amb l’augment de les aigües en 2050.

Per això, en el marc del projecte INVOLVE s’abordarà la vinculació entre l’estat ecofriendly de les inversions territorials integrades i la implementació de la dimensió ambiental a Egipte. No obstant això, la falta de consciència dels ODS i els impactes negatius de no implementar-los entre la societat, especialment els relacionats amb el tema ambiental, dificulta el treball. Per la qual cosa des d’INVOLVE es promou la conscienciació i consecució dels ODS a través de diversos plans de formació específica per part dels experts europeus. Entre ells, “es transmetrà l’experiència del personal investigador europeu al personal de les universitats egípcies, en matèries com l’observació i recollida de dades ambientals”.

CAMPUS AMBIENTALMENT SOSTENIBLES

Per a la consecució del seu objectiu, INVOLVE -que compta amb un pressupost de 836.594 euros- desenvoluparà l’estratègia per a la governança i gestió de les universitats d’educació superior a Egipte, atesa la posició que ocupa la Universitat en la societat i el seu paper fonamental en l’assoliment dels ODS. Des del Centre de Desenvolupament Sostenible (COSUDE) de les universitats es proporcionarà les habilitats i els coneixements necessaris per a abordar els ODS ambientals i millorar la gestió del canvi climàtic. “El programa inclou una fase de recollida de dades i unes altres per a implementar en paral·lel. D’altra banda, s’establirà un pla de qualitat per al seguiment i l’avaluació dels campus ambientalment sostenibles desenvolupats en el projecte”.


Font: Laida Frasquet Pascual, Àrea de Comunicació Campus de Gandia

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica