Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

La perspectiva de gènere en la ciència

El Comitè d’Igualtat del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València va celebrar les Jornades ‘La igualtat: un camí a recórrer junts’. L’activitat forma part de la programació del Campus de Gandia per a commemorar el 8 de març, Dia internacional de les Dones.

Segons Eva Mestre, coordinadora del Comité, amb les jornades es volia “conèixer la situació actual de les dones i la ciència; reconèixer els problemes existents i les implicacions de determinats comportaments derivats de l’era de la informació i propiciar un acostament a conceptes bàsics per a la introducció de la igualtat de gènere”.

LA IGUALTAT EN LA CIÈNCIA

Capitolina Díaz, professora de la Universitat de València i que va ser directora de la Unitat de Dones i Ciència del Ministeri d’Educació i Ciència del Govern d’Espanya, va impartir la conferència inaugural de les jornades, titulada ‘La inclusió de la perspectiva de gènere en la ciència’.

Segons Capitolina Díaz “la ciència no estima les dones. I el cas és que les dones estimen la ciència,  com evidencia l’alt percentatge de dones que entra en les universitats i aproven amb èxit. És després quan la institució els dóna l’esquena. Estem davant una discriminació subtil, encoberta”.

“LA CIÈNCIA NO HA SIGUT ALIENA A LA VISIÓ ANDROCÈNTRICA”

La investigadora posa el focus en un altre aspecte, l’objecte d’estudi: “la ciència demostra que tampoc ens estima molt quan no investiga si cada fenomen afecta igual a dones i homes. Per això qualsevol recerca hauria d’introduir la perspectiva de gènere”.

Per a l’especialista, “el predomini històric masculí ha convertit en arquetip d’ésser humà l’home, el mascle”. Segons Díaz, “la ciència no ha sigut aliena a aquesta visió androcèntrica del món”; i quan la ciència ha inclòs les dones com a objecte d’estudi “ho ha fet quasi sempre per a posar en evidència les seues suposades diferències amb els homes, sobretot, aquelles relatives a la reproducció”, adverteix la investigadora.

Capitolina Díaz assegura que introduir la perspectiva de gènere en la ciència implica: “un canvi epistemològic pel qual la ciència incloga de forma integral i transversal les dones com una part de l’objecte d’estudi i de manera equivalent als homes: amb la seua variabilitat, les seues experiències i les seues demandes; i ha de considerar els potencials efectes diferencials que sobre les dones puga tenir qualsevol recerca”.

PER UNA UNIVERSITAT MÉS DIVERSA I IGUALITÀRIA

El Comitè d’Igualtat del Campus de Gandia  naix de la iniciativa d’una sèrie de persones preocupades per qüestions de gènere i igualtat al campus. La voluntat del grup és “fer un seguit d’activitats i accions per augmentar la consciència i convidar a reflexionar al voltant d’un tema essencial per al desenvolupament de la nostra societat. La igualtat entre els gèneres, el respecte per la diversitat. Eixe és el camí, eixa és la utopia”.

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica