Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

Nova eina de valoració remota de pacients en entorns rurals

El prototip, desenvolupat per la Universitat Politècnica de València (UPV) al costat de la Fundació Fisabio (Centre de Salut de Morella), permet la valoració a distància de pacients, acompanyats d’auxiliars, en centres d’entorns rurals sense assistència presencial en el moment de la consulta.

L’eina, connectada a diferents dispositius com són el termòmetre, glucòmetre, pulsioxímetre o tensiòmetre, permet portar un històric de visites i control per a pacients crònics i detectar una emergència i desplaçar un equip sanitari en cas necessari.

Consisteix en una aplicació connectada a una tauleta que es comunica també en el núvol i permet monitorar el pacient. Des de la seua ubicació, el doctor/a pot realitzar una vídeo-consulta amb el/la pacient i veure les mesures, ajudat en tot moment per un auxiliar metge. D’aquesta manera pot portar un control del pacient, en cas de crònics, o diagnosticar en remot, així com la dispensació de medicaments.

Aquesta eina, a diferència de la cita telefònica, que limita la precisió de la valoració i en la qual l’experiència del pacient no resulta del tot satisfactòria, millora diversos aspectes. D’una banda, una assistència del pacient més rigorosa i precisa. I per un altre, un monitoratge dels i de les pacients més freqüent i amb un registre centralitzat de les mesures històriques.

“La idea és que l’eina servisca per a fer un primer diagnòstic per a detectar si es requereix emergència o no, i en aquest cas desplaçar un equip mèdic. També s’utilitza la càmera per a fer videoconferències i que el/la pacient senta major proximitat. El següent pas seria incorporar una càmera d’alta precisió per tal de poder veure i valorar qüestions relacionades amb dermatologia”, explica l’investigador principal d’aquest projecte de l’institut VRAIN i professor del Campus de Gandia (UPV), Juan Miguel Alberola.

Nel·lo Monfort, metge de Vallibona i Castell de Cabres, coordinador del Centre de Salut de Morella i investigador principal del projecte per part de Fisabio, afirma que “el dispositiu pot millorar l’accessibilitat i equitat del sistema sanitari públic de la població rural més remota, així com prioritzar desplaçaments de professionals o pacients quan siga necessari. D’altra banda, el manteniment de recursos i serveis en la ruralitat reverteix la no-equitat territorial i les desigualtats en salut, causes importants del despoblament”.

Mobilitat de les zones rurals

En aquest sentit, Juan Miguel Alberola, professor del Campus de Gandia (UPV) afig que “el problema fonamental que existeix en les zones rurals és la mobilitat. En aquestes zones tenen un únic metge o metgessa per a diversos pobles xicotets i només va als consultoris auxiliars dos dies a la setmana. Quan hi ha un cas urgent, és el pacient qui s’ha de desplaçar al centre de salut més pròxim que sol ser una persona d’edat avançada i ha d’anar per carreteres que es troben en mal estat, sobretot a l’hivern”.

La despoblació rural és una amenaça per a la població europea. S’estima que la caiguda de la població rural a Espanya se situa entorn del 40% des de 1950 i es preveu una reducció més freqüent en les dues pròximes dècades. En les zones rurals, la població sol ser de major edat que en les zones urbanes i començarà a disminuir lentament en la dècada vinent. Aquesta despoblació té implicacions en serveis com els sanitaris que es veuen reduïts en entorns rurals.

En la Comunitat Valenciana existeixen entorns rurals com la comarca dels Ports  que connecta 7.075 habitants distribuïts en 17 municipis i que en la seua gran majoria es tracta de població envellida i dispersa.

Aquesta situació, tal com subratlla Juan Miguel Alberola “fa necessari oferir un sistema d’assistència sanitari remot de gran qualitat per a pacients de zones rurals. En els pròxims anys, la teleassistència o telemedicina, sobretot arran de la Covid-19, es desenvoluparà per a oferir una assistència de major qualitat i precisió que la trucada telefònica. La IA mai podrà substituir una persona però serà molt més precisa que una telefonada”.

Col·laboració entre entitats

La Fundació Fisabio i la UPV, amb l’objectiu de generar sinergies i estimular noves col·laboracions entre el personal investigador, personal sanitari i professionals de la universitat, col·laboren a través del Programa  UniSalut (Polisabio), en aquests moments està oberta la convocatòria. L’eina desenvolupada naix fruit d’aquesta col·laboració, en concret, en el marc de la línia de ‘Accions Preparatòries’ que es concedeixen en aquest programa.

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica