Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

El Campus de Gandia aconsegueix més fons per a investigació en 2022

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) augmenta el nombre d’accions en investigació, desenvolupament i innovació en 2022 i el volum econòmic concedit. És el que es conclou de l’informe sobre els Resultats de les activitats d’Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (R+D+i) amb finançament extern de l’any 2022.

D’acord amb les dades, el volum econòmic d’R+D+i subscrit (concedit) en 2022 se situa aproximadament en els 8,18 milions d’euros, xifra molt superior a la registrada en 2021 quan va assolir els 6,84 milions d’euros o els 4,78 milions d’euros  de l’any 2020. Existeix una tendència a l’alça de l’activitat científica confirmant la bona faena de la comunitat universitària del Campus de Gandia.

Pel que fa a l’activitat d’R+D+i competitiva (ajudes públiques) en 2022, el 42% provenen de la Generalitat Valenciana, el 40% de l’Administració central, el 10% de la Unió Europea i el 8%d’altres entitats.

 

A més a més, els contractes i convenis d’R+D subscrits en 2022 han sigut principalment amb les empreses, seguits per l’administració i amb altres entitats (universitats, centres d’investigació, associacions empresarials i instituts).

Quant a la distribució geogràfica de contractes d’R+D amb empreses en vigor en 2022, el 47% prové d’empreses de la Comunitat Valenciana i el 47%de la resta d’Espanya, la qual cosa indica un augment de la investigació duta a terme al Campus en el seu entorn socioeconòmic.

Institut d’Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres

L’Institut d’Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres (IGIC, institut 100% del Campus de Gandia) després de més de 10 anys d’existència, ha aconseguit situar-se entre les primeres estructures d’investigació, de les més de 80 presents en la UPV.

Està integrat per 62 persones, agrupades en 11 grups d’investigació, que treballen en tres àrees d’investigació:

  • Estudis i conservació de recursos ambientals i biològics
  • Coneixement, planificació i gestió d’àrees costaneres
  • Eines d’anàlisi i monitoratge tecnològic marí i costaner

Aquest institut té com a objectiu general promoure i desenvolupar una investigació científica d’excel·lència en diferents aspectes de la gestió costanera integrada, així com difondre els resultats i aplicacions obtinguts entre agents involucrats i els sectors econòmics, contribuint a la capacitació especialitzada d’experts en àrees relacionades amb el camp d’investigació. Això és possible aprofitant l’àmplia experiència i la qualitat científica del personal docent i investigador del Campus de Gandia en tecnologies aplicades a problemes marins i costaners.

Per a treballar en aquest ambiciós propòsit, l’objectiu principal de l’IGIC ha sigut durant aquests anys facilitar la creació d’un equip de treball multidisciplinari que ha augmentat les possibilitats de realització de projectes d’investigació de major envergadura. D’aquesta manera, els seus integrants estan aconseguint la meta de convertir l’Institut per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres en centre de referència en la seua àrea i en focus d’atracció per a empreses i institucions com a resultat de l’aplicabilitat dels projectes realitzats en el seu àmbit.

La gestió integrada s’ha revelat com el mecanisme necessari per a assegurar el desenvolupament sostenible de les zones costaneres, un àmbit complex tant des del punt de vista físic com socioeconòmic.  Per aquest motiu, les zones costaneres han sigut reconegudes per la Unió Europea com a entorns especialment sensibles, suport de població, d’activitats productives, amb gran diversitat biològica i font de recursos.

 

 

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica