Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

Economia circular de residus tèxtils hospitalaris

El projecte ZERO va sorgir amb l’objectiu de crear un sistema circular de valorització de residus tèxtils implicant els principals actors valencians relacionats. Per a tal fi, s’està estudiant el reciclatge de bates d’un sol ús hospitalàries al final de la seua vida útil per tal d’obtenir nous productes d’alt valor afegit. D’aquesta manera, es pretén desenvolupar nous materials plàstics d’altes prestacions i menor cost productiu, reduint notablement l’impacte mediambiental.

Mitjançant aquesta estratègia es preveu que millore la competitivitat i productivitat del sector gràcies a un consum eficient dels recursos i una reducció en la generació de residus, dos pilars fonamentals per a un model tèxtil sostenible, competitiu i respectuós amb el medi ambient.

En l’actualitat, aquest projecte està sent desenvolupat per les empreses AUPA Hogar  i Plastics Casaravi, en cooperació amb Fisabio a través de l’Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia, amb la col·laboració de personal investigador de la Universitat Politècnica de València i de l’Institut Tecnològic Tèxtil (Aitex).

Residus hospitalaris

Mundialment l’impacte ambiental derivat d’aquest sector s’ha convertit en un tema preocupant. De fet, en 2015, va ser el responsable de 92 milions de tones de residus. Actualment els hospitals generen grans quantitats de deixalles tèxtils, procedents d’equips d’un sol ús. A causa de la crisi per la Covid-19, el consum d’equips de protecció individual ha augmentat exponencialment.

Segons l’últim informe d’activitat del Departament de Salut de Gandia, en 2018, l’Hospital Universitari Francesc de Borja va generar 650.000 quilograms de residus, dels quals el 90% van ser depositats en abocadors i la resta, incinerats. El projecte se centra en l’aprofitament del 10% del total, que correspon a tot el material tèxtil d’un sol ús.

Amb la implantació del projecte ZERO serà possible processar i readaptar els residus per a ser usats com a matèria primera en altres processos productius, dotant així de circularitat la cadena de valor tèxtil relacionada amb el material hospitalari.

Cadena de valor circular

La tasca inicial del consorci s’ha  centrat en  el disseny de bates d’un sol ús per part de l’empresa AUPA, que se subministraren a l’Hospital  Universitari Francesc de Borja de Gandia. Allàí, el personal sanitari -en concret cent persones- proven la qualitat de les bates, tant en la seua confecció com en el material emprat, i se n’identifiquen les millores a realitzar. Una vegada acabada la seua vida útil, seran desinfectades i assecades en el mateix hospital. El residu serà transportat a les instal·lacions de l’empresa Casaravi, on es reciclaran per a obtenir granses de polipropilè. Aquest material es destinarà a la fabricació de noves bates, tancant així el cicle.

El centre tecnològic AITEX durà a terme la valorització dels residus mitjançant tècniques convencionals de filatura, la qual cosa permetrà l’obtenció de fibres reciclades. Paral·lelament, Ignacio Guillén de la Universitat Politècnica de València (UPV), dirigeix l’equip investigador que està realitzant l’estudi  de l’impacte ambiental associat a la cadena de producció, així com una estimació de la petjada de carboni en cadascuna de les etapes del procés, la qual cosa permetrà validar el sistema proposat i la seua sostenibilitat. En aquest projecte participa també Romina del Rei, investigadora del Campus de Gandia (UPV).

Des de Fisabio, i en concret des del Servei d’Estudis Estadístics, es dissenyarà un qüestionari per a valorar l’opinió del personal sanitari sobre la qualitat i usabilitat de les noves bates proporcionades. Aquest qüestionari permetrà identificar l’adequació a l’ús del nou material, així com possibles millores.

Aquest model de producció sostenible permetrà reduir la petjada de carboni i implementar un circuit de recollida i gestió de residus que podria estendre’s a la resta d’hospitals de la Comunitat Valenciana, fomentant també la cooperació intersectorial entre els hospitals, les empreses tèxtils i les de reciclatge.

Finançament de l’Agència Valenciana d’Innovació (AVI)

Gràcies al programa Safor Salut (impulsat des de Fisabio, Campus Gandia (UPV) i FAES Safor) va sorgir aquesta idea de projecte, basat en la reducció de la petjada de carboni en els tèxtils d’ús hospitalari, que ara ha pogut materialitzar-se en un projecte estratègic de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), i que inicialment va ser finançat pel programa Polisabio.

 

EQUIPO SAFOR SALUT

Campus de Gandia (UPV): Pilar Sánchez | psanche@upv.es, Amparo Estruch | maesmon@upv.es

Fisabio: María Prada | prada_marmar@gva.es, Amparo Arlandis | arlandis_ampviy@gva.es, Elena Carrió | carrio_elearg@gva.es, Silvia Llàcer | llacer_sil@gva.es

Empresas-FAES:  Josep Miquel Juan|  mjuan@cev.es    Fina López | info@faesafor.com


Proyecto financiado por:

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica