Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

Nous prototips de monitoratge d’espècies i hàbitats marins

El projecte LIFE IP INTEMARES, que coordina la Fundació Biodiversitat i en el qual  participa personal investigador del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV), té com a objectiu aconseguir una xarxa d’espais marins Natura 2000 gestionada de manera eficaç i innovadora, amb la participació activa dels sectors implicats i amb la investigació com a eines bàsiques per a la presa de decisions.

Durant la reunió de socis, que va tenir lloc en la seu de l’Oceanogràfic a València, es van presentar a la Comissió Europea els avanços del projecte per a continuar treballant en la gestió eficaç de la Xarxa Natura 2000 marina.

Després de la reunió es va realitzar un recorregut per les instal·lacions de l’Àrea de Recuperació i Conservació de Fauna Marina (ARCA) de la Fundació Oceanogràfic per a conèixer les accions relacionades amb les tortugues marines, com el seu marcatge i seguiment, realitzades en el projecte, a més de la tasca d’aquest centre en la seua recuperació.

A continuació, els socis del projecte van tenir l’oportunitat de conèixer, al Campus de Gandia, més informació sobre l’ús  i desenvolupament de noves tecnologies per al monitoratge de la biodiversitat marina, i per al seguiment de l’impacte generat pel soroll submarí.

En els magatzems 4 i 5 del port de Gandia on el Campus compta amb instal·lacions universitàries dedicades a la investigació marina, pogueren  veure de prop els prototips que s’estan desenvolupant

Segons Víctor Espinosa, investigador del Campus de Gandia, “la UPV es troba a l’avantguarda en la innovació aplicada a les noves tecnologies de monitoratge i seguiment del medi marí i comptar amb instal·lacions d’aquest tipus són fonamentals per al desenvolupament i validació dels  nous prototips”.

El Campus de Gandia està treballant en el desenvolupament conjunt de prototips per a tres projectes pilot.

El primer projecte pilot consisteix en el disseny, fabricació i assaig dels elements d’una xarxa d’observació marina basada en plataformes multiparamètriques. Segons Víctor Espinosa “aquesta xarxa d’observació marina basada en plataformes de sensors permetrà estudiar la dinàmica oceanogràfica del fons marí, camps de corrents, matèria en suspensió, nutrients, soroll submarí, … En definitiva, treballem en el desenvolupament i en la integració de sensors de baix cost que permeten monitorar diferents aspectes del medi marí a llarg termini, així com la presència d’espècies protegides”.

En el segon projecte pilot s’estan desenvolupant vehicles submarins autònoms híbrids per al monitoratge d’hàbitats i recuperació de la informació de fondejos. Javier Busquets, investigador del Campus de Gandia, treballa en el desenvolupament d’aquests vehicles. Segons indica “aquests vehicles no tripulats encara es troben en fase de desenvolupament, però tenen gran potencial per al monitoratge del medi marí i la seua integració conjunta amb les plataformes multiparamètriques amb les quals podran intercanviar informació en temps real”.

El tercer projecte pilot  està enfocat en el monitoratge i seguiment via satèl·lit d’espècies marines mitjançant marques electròniques. Els investigadors Eduardo Belda i José Pelegrí van explicar als socis d’INTEMARES els detalls en el desenvolupament d’aquestes marques, especialment per a tortuga babaua, amb la finalitat d’establir estratègies per a la seua protecció i conèixer el grau de connectivitat entre les diferents àrees protegides de la Xarxa Natura 2000.

Finalment, els socis del projecte van tenir l’oportunitat de visitar l’Espai Marí de La Marina Alta, un lloc inclòs en la Xarxa Natura tant per la seua importància per espècies i hàbitats marins com per la seua importància per als ocells marins, per la qual cosa és alhora Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i Zona de Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). En aquest espai s’ha iniciat un projecte demostratiu i innovador de governança en el marc del projecte LIFE INTEMARES.

La Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic coordina el projecte LIFE INTEMARES. Participen com a socis el propi ministeri, a través de la Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació; la Junta d’Andalusia, a través de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible, així com de l’Agència de Medi Ambient i Aigua; l’Institut Espanyol d’Oceanografia; AZTI; la Universitat d’Alacant; la Universitat Politècnica de València; la Confederació Espanyola de Pesca, SEU/BirdLife i WWF Espanya. Compta amb la contribució del Programa LIFE de la Unió Europea.

Pots seguir l’activitat del projecte LIFE IP INTEMARES en el seu web i Twitter

Fotografies de la Fundació Biodiversitat-LIFE INTEMARES i Virgínia Garófano.


Virginia Garófano Gómez

Investigadora del projecte LIFE INTEMARES

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica