Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

Tendència a l’alça en la captació de fons per a investigació al Campus de Gandia

L’import del finançament de l’activitat científica amb fons externs desenvolupada al Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València l’any 2019 va continuar amb la tendència a l’alça iniciada el 2016.

 

L’any 2019 s’ha aconseguit un volum econòmic d’investigació subscrita per valor de 4.855.000 euros, segons les dades arreplegades en l’informe anual de resultats de les activitats d’R+D+i del Campus.

Un 40% del volum correspon a contractes i convenis subscrits, mentre que el 60% prové d’ajudes competitives, percentatge al qual se li atribueix un total d’1.959.000 euros, xifra que supera el doble de l’import del 2018 (842.000 euros).

Pel que fa a l’activitat de l’R+D+i competitiva, la meitat del volum econòmic prové de l’Administració Central, que aporta el 51% del total dels fons, la qual cosa suposa un augment considerable en comparació amb les xifres de 2017 i 2018.

Per la seua part, els contractes i convenis d’R+D subscrits el 2019 han sigut principalment amb empreses, seguits per contractes/convenis amb l’administració i amb altres entitats (universitats, centres d’investigació, associacions empresarials i instituts). D’aquesta manera, el volum econòmic de contractes i convenis amb empreses (78%) ascendeix notablement respecte a les xifres obtingudes en els tres últims anys.

Quant a la distribució espacial de les accions contractades, el 58% prové d’empreses de la Comunitat Valenciana i el 37% de la resta d’Espanya, cosa que indica un gran impacte de la investigació duta a terme al Campus en el seu entorn socioeconòmic més pròxim. Al seu torn, un 5% de les accions té el seu origen en empreses internacionals (no europees).

En l’anàlisi de l’origen geogràfic dels fons, també s’observa un gran increment del volum econòmic dels contractes i convenis d’R+D subscrits amb entitats internacionals (no europees), ascendint des de la xifra de 5.000 euros l’any 2018 a 851.000 euros en l’any 2019, la qual cosa representa el 56% del volum total.

APOSTA PER LA INVESTIGACIÓ

La capacitat per a obtenir finançament, senyal de la confiança depositada per les empreses i institucions en la universitat, demostra l’alta qualitat de l’activitat investigadora desenvolupada al campus, que manté la seua ferma aposta per la generació i transferència de coneixement per al progrés científic i tecnològic, amb l’objectiu de realitzar contribucions significatives per a la societat.

INSTITUT D’INVESTIGACIÓ PER A LA GESTIÓ INTEGRADA DE ZONES COSTANERES

L’Institut d’Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres (institut 100% del Campus de Gandia) després de poc més de 10 anys d’existència, ha aconseguit situar-se entre les 25 primeres estructures d’investigació, de les 85 presents en la UPV.

Està integrat per 62 persones, de les quals 43 són doctors/es; el personal investigador suma 57 sexennis d’investigació, indicador que acredita el reconeixement al seu alt nivell científic.

A més, la unitat mixta conformada per la UPV i l’Institut Espanyol d’Oceanografia – Unitat de Tecnologia per a Estudis Marins (UTEM), amb seu al Campus (magatzems del port de Gandia), està desenvolupant projectes científics de gran entitat.

Poden consultar-se els informes complets en els següents enllaços:

Resultats de les activitats d’R+D+i 2019

Resultats de les activitats d’R+D+i 2018

Resultats de les activitats d’R+D+i 2017

Resultats de les activitats d’R+D+i 2016

Resultats de les activitats d’R+D+i 2015

Resultats de les activitats d’R+D+i 2014

Resultats de les activitats d’R+D+i 2013

Resultats de les activitats d’R+D+i 2012

Anàlisi bibliomètrica del Campus de Gandia

 


Neus Montoro Estellés

Tècnica de gestió i promoció d’R+D+i del Campus de Gandia

 

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica