Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.
Investigadores IGIC

L’institut d’investigació IGIC situa el Campus de Gandia com a referent internacional

Què és l’IGIC?

Una part important de la investigació del Campus de Gandia es realitza des de l’Institut dInvestigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres (IGIC). Compost per 70 investigadors del Campus de Gandia,  inicià la seua activitat l’any 2007 i promou i realitza investigació científica d’excel·lència en:

 • el coneixement del medi i dels ecosistemes
 • el desenvolupament de ferramentes tecnològiques de seguiment i avaluació
 • la planificació i gestió de recursos i del medi natural

Les aplicacions i resultats obtinguts fruit de la investigació realitzada tenen com a propòsit la divulgació per al coneixement d’aquestes -de fet, es pot consultar la producció científica de l’IGIC en internet-, i l’ajuda a la formació d’experts especialitzats en àrees relacionades amb les matèries objecte d’investigació. A més, l’institut col·labora habitualment en activitats de difusió i divulgació científica organitzades per la UPV.

La importància de tenir cura de les nostres costes

La gestió integrada s’ha revelat com el mecanisme necessari per a assegurar el desenvolupament sostenible de les zones costaneres, un àmbit complex tant des del punt de vista físic com socioeconòmic. Per aquest motiu, les zones costaneres han sigut reconegudes per la Unió Europea com a entorns especialment sensibles, com a suport de població, d’activitats productives, amb gran diversitat biològica i font de recursos.

Per a treballar en aquest ambiciós propòsit, l’objectiu principal de l’IGIC ha sigut durant aquests anys facilitar la creació d’un equip de treball multidisciplinari que ha augmentat les possibilitats de realització de projectes de recerca de major envergadura. D’aquesta manera, els seus integrants estan aconseguint la meta de convertir l’Institut per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres en centre de referència en la seua àrea i en focus d’atracció per a empreses i institucions com a resultat de l’aplicabilitat dels projectes realitzats al seu àmbit.

Quins grups de recerca conformen l’IGIC?

 • Planificació i gestió de recursos i del medi natural
  • Gestió turística
  • Socioeconomia
 • Desenvolupament de ferramentes tecnològiques de seguiment i avaluació
  • Acústica submarina
  • Comunicacions i xarxes
  • Sensors i magnetisme
  •  Acústica aplicada a la detecció d’astropartícules
  • Ones en medis complexos
  • Química analítica
  • Aplicacions matemàtiques i estadístiques
 • Coneixement del medi i dels ecosistemes
  • Oceanografia costanera
  • Ecologia

L’Institut desenvolupa projectes en diferents àmbits:

Unitat Mixta IEO-UPV

La Unitat Mixta de Recerca IEO-UPV en Tecnologia per a Estudis Marins (UTEM), situada en els magatzems del port de Gandia, naix de la unió entre les capacitats tecnològiques de la Universitat Politècnica de València i les necessitats de l’Institut Espanyol d’Oceanografia, organisme estatal dedicat a la recerca en Ciències del Mar.

Eduardo Balguerías, Víctor Espinosa, Amparo Chiralt y Pepe Pastor.

Presentació Unitat Mixta. Eduardo Balguerías, Víctor Espinosa, Amparo Chiralt i Pepe Pastor.

Va començar la seua activitat en 2010 amb el suport de l’Ajuntament de Gandia i la col·laboració de l’Autoritat Portuària i està format per 50 investigadors de la UPV i 25 de l’IEO. La UTEM treballa en el desenvolupament d’eines tecnològiques i noves metodologies d’estudi en tres àrees d’actuació: aqüicultura, estudi del medi marí de la biodiversitat, i dels recursos pesquers.

La UTEM destaca la seua multidisciplinarietat que permet donar resposta als reptes científics plantejats per les noves polítiques espanyoles i europees, com la Directiva Marc d’Estratègies Marines, la nova política pesquera comuna i la Directiva Marc de l’Aigua.

La creació de la unitat mixta ha sigut un canvi qualitatiu que ha permés fer més grans les investigacions de l’IGIC  i sumar esforços amb un grup d’investigadors de l’IEO de prestigi i experiència. També ha significat un major nivell d’exigència i treball per a tots els participants, però el retorn de la inversió és més que satisfactori situant al Campus, però també a la ciutat, en una excel·lent posició científica. Poques poblacions europees de la grandària de Gandia tenen aquest tipus d’estructures que permeten unir capacitats humanes i tecnològiques.

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica