Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.
CROMATOGRAFIA upv CAMPUS GANDIA PLAGUICIDAS

Millora dels mètodes de detecció de plaguicides a baixes concentracions

Investigadores del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, pertanyents al grup QUIMAG-IGIC i científics de la Universitat de València, adscrits al grup CLECEM del Departament de Química Analítica, han desenvolupat noves estratègies que, entre d’altres aplicacions, ajuden a la detecció en aigua de plaguicides en baixes concentracions.

Els investigadors valencians treballen en concret amb tècniques basades en la utilització de farciments que se situen a l’interior de columnes cromatogràfiques. Quan el líquid travessa el farciment de la columna, les substàncies que el componen es mouen a velocitats diferents aconseguint que els compostos isquen en moments diferents i se’n puga determinar la presència per separat.

cromatografia CAMPUS GANDIA CIENCIA UPV

Actualment, el seu treball se centra en el desenvolupament de farciments específics per a les substàncies que es volen detectar, ja siga fungicides, plaguicides organofosforats, etc. “Una vegada decidida l’estructura molecular del farciment de la columna, es treballa en l’assemblatge de les molècules seleccionades a un monòlit polimèric sintetitzat i que serà la base de columna cromatogràfica”, expliquen els investigadors. L’estructura es dissenya amb l’objectiu que les seues molècules interactuen de forma específica amb la substància que es vol detectar.

L’objectiu del projecte actual és desenvolupar noves columnes per a l’anàlisi cromatogràfica i el tractament de les mostres que després faciliten el treball en els laboratoris. Segons explica Carmen Gómez, una de les investigadores de la UPV que participa en el projecte, “com més avançada estiga la tècnica per a fer anàlisis amb cost baix, ràpides i precises, més controls es realitzaran, la qual cosa contribuirà a controlar els paràmetres de qualitat en mostres mediambientals”.

NANOTECNOLOGIA

Una de les principals novetats del projecte resideix en l’aplicació de la nanotecnologia a les tècniques d’anàlisis cromatogràfiques. Des del grup de recerca mixt UV-UPV estan desenvolupant noves columnes de separació basades en polímers de metacrilat modificades amb nanopartícules i nanoestructures per a l’anàlisi selectiva de contaminants. Aquests materials destaquen per la seua permeabilitat, elevada àrea superficial, versatilitat, sota consum de reactius i adequació a tècniques de separació.

cromatografia CAMPUS GANDIA CIENCIA UPV

“Assistim a la creixent aparició d’aplicacions de la nanotecnologia, inclòs el control de la qualitat industrial i ambiental. D’altra banda, l’exploració d’aquests materials ofereix una oportunitat per a l’emergència de propietats i aplicacions no previstes, tant en la ciència de la separació en l’àmbit analític i preparatiu, com en catàlisi o en altres camps”, expliquen des de l’equip científic.

L’equip de la UPV i la UV destaca que els progressos en aquest àmbit són claus, ja que “l’anàlisi de certes substàncies és crucial per a la nostra salut”. Ho comprovem, per exemple, en els controls de la qualitat de l’aire en temps real, els de l’aigua que consumim i les anàlisis de sang, entre molts altres casos.

INNOVACIÓ ORIENTADA ALS REPTES DE LA SOCIETAT

El personal científic realitza les seues recerques en el marc de dos projectes de recerca finançats, un d’ells del Ministeri d’Economia i Competitivitat, orientat als reptes de la societat (CTQ2014-52765-R), i l’altre de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, dins del programa Prometeu (PROMETEU/2016/145), la qual cosa permetrà  que s’allarguen els estudis fins al 2018.

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica