Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.
propuestas políticas para la ciencia

Un vot per la ciència en el Campus de Gandia

Tenim una nova oportunitat de decidir en les eleccions del Campus de Gandia qui va a representar-nos durant els quatre pròxims anys. Tornarem a triar el Director, que tindrà la responsabilitat de decidir quin rumb pren el nostre centre; els Campus no tenen competència directa en recerca, ja que aquesta es desenvolupa en la universitat a través d’estructures, però sí que constitueixen una peça important de l’engranatge de la maquinària de recerca de la UPV. Els hem demanat als dos candidats més informació sobre les mesures en ciència i recerca que porten en el seu programa.

JESÚS ALBA FERNÁNDEZ

jesus-alba-campus-de-gandia

La nostra candidatura gira al voltant de la idea ‘El Campus que volem’ i dóna prioritat a la millora de les persones que formen part de la nostra família: professors, personal d’administració i serveis, serveis en el campus (neteja, etc.) i els nostres alumnes. En recerca, aquestes són les línies principals:

 • Engegar de forma prioritària un Programa de Doctorat i crear la comissió de recerca per a fomentar la col·laboració dels diferents grups
 • Organitzar un congrés sobre recerca en l’EPSG, amb convidats internacionals, per a promoure la col·laboració entre el professorat i investigadors
 • Recolzar i afavorir l’IGIC i la Unitat Mixta UPV-IEO
 • Fomentar que la nostra escola siga seu de nous congressos, conferències i seminaris i potenciar el taller de divulgació científica Comunica2
 • Potenciar la recerca dels professors amb menys tradició investigadora
 • Crear un banc d’idees del personal del Campus sobre la base de la Innovació Oberta
 • Realitzar tallers en el Campus sobre diferents convocatòries de recerca
 • Connectar el PAS de forma voluntària amb la recerca i definir un procediment clar i flexible d’ús i col·laboració entre investigadors i PAS
 • Establir un premi anual de l’investigador o grup de recerca més destacat del Campus de Gandia
 • Fomentar la participació en plataformes tecnològiques
 • Coordinar des del Campus la preparació de grans projectes de recerca i innovació amb empreses i entitats de la Safor i comarques veïnes
 • Continuar amb el blog de ciència del Campus, amb la Setmana de la Ciència, fomentar la divulgació científica (ràdio i televisió) i ampliar la presència en noves xarxes socials
 • Potenciar la col·laboració amb el CEIC Alfons el Vell de Gandia i explorar les possibilitats de col·laboració amb altres centres i instituts de recerca de les comarques centrals

MÉS INFORMACIÓ

 

JOSÉ MARÍN-ROIG RAMÓN

jose-marin-roig-campus-gandia

La formació d’investigadors excel·lents requereix d’un entorn de R+D+i ben dotat. Des del nostre punt de vista caben actuacions a quatre nivells:

Suport a l’activitat de R+D+i existent del Campus (Grups, IGIC, IEO+UPV),

 • aportar les infraestructures necessàries i lluitar per a l’adequació d’aquelles que no depenen del Campus, com els embulls del port
 • incrementar la mobilitat internacional de PDI i PAS; facilitar formació i informació als professors i creuar interessos amb professors d’altres universitats estrangeres.

Creació d’una pedrera pròpia d’investigadors, amb l’objectiu de fidelitzar joves investigadors en el Campus,

 • fer que els nostres graus siguen excel·lents i competitius per a atraure talent
 • i impulsar i defensar la creació d’un programa de doctorat el valor diferencial del qual sobre la resta de programes de la UPV estiga basat en les nostres àrees pròpies de recerca.

Estímul de l’activitat de R+D+i en àrees on actualment hi ha poca recerca, especialment en turisme i comunicació audiovisual

 • estimular projectes de “recerca basada en la pràctica”, per al doctorat en comunicació audiovisual;
 • consolidar la creació d’una revista de caràcter científic internacional sobre turisme, patrimoni natural i cultural amb indexació en “Latindex”
 • i estimular les interaccions entre els nostres investigadors per a gestar projectes multidisciplinaris amb vocació europea.

Divulgació i difusió de les accions de R+D+i en el marc de l’estratègia de comunicació del Campus, que s’articularà en un pla i es dotarà d’un pressupost

 • recolzant i, si escau, millorant i incrementant les diferents accions de divulgació que s’han desenvolupat en els últims anys en el Campus amb l’exploració de nous mitjans, formats, xarxes socials i àmbits;
 • cercar la simbiosi amb les càtedres d’empresa i explorar la possibilitat d’una menció acadèmica sobre “divulgació de ciència” per als nostres estudiants de comunicació audiovisual.

MÉS INFORMACIÓ

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica