Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.
phocnosis dispositivo diagnóstico precoz enfermedades cardiovasculares

Nou dispositiu de diagnòstic precoç de malalties cardiovasculars

La Universitat Politècnica de València, a través del Centre de Tecnologia Nanofotònica (NTC), lidera el projecte europeu PHOCNOSIS, l’objectiu del qual és desenvolupar un nou dispositiu portàtil i de fàcil ús per al diagnòstic precoç de malalties cardiovasculars. El projecte explica també amb la participació del grup SYM de l’Institut de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic, com a segon soci de la UPV. PHOCNOSIS va arrancar al setembre del 2015 i s’estendrà fins a l’agost de 2018.

DETECCIÓ RÀPIDA, ULTRASENSIBLE I SIMULTÀNIA

Segons explica Jaime García, coordinador del projecte i investigador del Campus de Gandia, el dispositiu en el qual es treballa pretén facilitar una detecció ràpida –menys de 10 minuts– ultra-sensible, sense utilitzar marcadors (label-free) i simultània de diversos biomarcadors cardíacs de rellevància (diversos tipus de troponines, proteïna C reactiva, etc.), analitzant només un parell de gotes de sang del pacient.

 Jaime García Campus de Gandia phocnosis dispositivo diagnóstico precoz.

Estarà basat fonamentalment en la combinació de dos conceptes nanotecnològics avançats, claus per a obtenir el sistema final compacte i de sensibilitat molt elevada. “En primer lloc, es farà ús d’un sistema micro/nanofluídic per a separar, purificar i concentrar els biomarcadors que volem detectar. Posteriorment, aquests biomarcadors concentrats seran detectats utilitzant una nova tècnica nanofotònica de sensat mitjançant la qual es pretén aconseguir límits de detecció finals per sota d’1 ng/L”, explica Jaime García.

Sobre el seu preu, l’investigador assenyala que l’objectiu és que el cost de producció dels xips -que integren el sensor fotònic i els sistemes per a concentrar/purificar- siga inferior a 3 euros i el del dispositiu de lectura estiga per sota dels 3.000 euros.
phocnosis dispositivo diagnóstico precoz enfermedades cardiovasculares investigador

“Aquest dispositiu d’anàlisi POC (point-of-care) ajudarà significativament a implementar programes de cribatge massiu, amb el consegüent impacte en la gestió sanitària i en la reducció del cost dels tractaments”, afegeix García.

El projecte PHOCNOSIS està finançat pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. Al costat de la Universitat Politècnica de València, participen també Bionos Biotech SL i Genera Biotech SL (Espanya); Fraunhofer-Gesellschaft i CDA GmbH (Alemanya); Universitat de Twente (Països Baixos); Universitat de Aalborg (Dinamarca); EV Group GmbH (Àustria); Art of Technology AG (Suïssa); i la Universitat St. George de Londres (Regne Unit).

Cal destacar que l’equip liderat pel professor i investigador del Campus de Gandia porta uns anys generant importants avanços en la detecció precoç de malalties. En aquest sentit, Jaime García i els seus grup també estan treballant, per exemple, en el desenvolupament d’un dispositiu de diagnòstic ràpid i precoç de càncer, el SAPHELY.


Font: Luis Zurano, unitat de comunicació científica de la Universitat Politècnica de València

Pots seguir-lo en Twitter @nadrazy

Blog Comunicació científica UPV

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica