Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

WATERSensing, app per a gestionar catàstrofes naturals

Una de les conseqüències del canvi climàtic és la proliferació dels fenòmens meteorològics adversos. Cada vegada són més freqüents grans tempestes, inundacions, nevades copioses o temperatures extremes, fenòmens tots ells que requereixen d’una ràpida intervenció per a prevenir-ne les possibles conseqüències, de manera que l’impacte siga el menor possible. Per a la qual cosa les xarxes socials es poden convertir en un gran aliat.

I en això està el personal investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV) en el seu últim desenvolupament: WATERSensing. Una aplicació que ajuda a gestionar en temps real les crisis derivades d’episodis de pluges torrencials, inundacions, etc., a partir de l’anàlisi de les publicacions en Twitter, feed RSS o Telegram. El projecte s’ha portat a terme de forma conjunta amb investigadors de l’Escola Politècnica de la Universitat Catòlica de Múrcia i els resultats han sigut publicats en la revista IEEE Consumer Electronics Magazine.

PREVENIR I GESTIONAR DESASTRES NATURALS

L’aplicació processa informació en temps real i és capaç de destriar i classificar els tuits i els/les usuaris/es més rellevants i fiables, descartant així informació falsa o no ajustada a la realitat que puga publicar-se en la xarxa. Per a fer-ho incorpora un mòdul de rastreig que recopila dades de les diferents xarxes socials; un segon mòdul encarregat d’analitzar semànticament la informació recopilada, utilitzant diverses mètriques per a classificar els tuits segons la probabilitat que reflectisquen un problema determinat; i, en últim lloc, un tercer paquet que identifica, a partir de l’anàlisi del text, les possibles localitzacions on succeeix un problema determinat. “A través de les paraules que componen els nostres missatges en les xarxes socials no solament descrivim les situacions i esdeveniments del nostre entorn, sinó també la forma en què els percebem, la qual cosa serveix per a determinar el nivell de preocupació pública que existeix davant d’un problema”, comenta Carlos Periñán, expert en Lingüística Aplicada del Campus de Gandia de la UPV i investigador principal del projecte WATERoT .

WATERSensing rastreja textos d’aquestes xarxes i els analitza mitjançant tècniques de processament de llenguatge natural. “L’anàlisi d’aquestes fonts d’informació obri noves oportunitats per al desenvolupament de sistemes d’alerta que ajuden a prevenir, però també a gestionar els efectes dels desastres naturals. Cada persona es converteix amb les seues publicacions en sensors socials, en fonts d’informació de gran valor per a prendre una o altra decisió. Les xarxes socials poden contribuir a salvar vides”, apunta José Mª Cecilia, investigador del projecte.

 

TEMPESTA GLORIA

Per a avaluar la seua utilitat, els investigadors de la UPV van analitzar el cas de la tempesta Gloria “i els resultats són clars: la percepció del problema en xarxes socials i mitjans de comunicació coincideix amb l’evolució del desastre natural”, apunta José Mª Cecilia.

L’investigador afig a més que, combinant la informació que rastreja WATERSensing amb altres fonts com YouTube, Facebook o Instagram, es podria millorar encara més l’eina, aportant material gràfic del desastre, ajudant més si cap a la presa de decisions per part de les autoritats i del personal de resposta a emergències.

“La metodologia que hi ha darrere d’aquesta eina es pot aplicar a moltes altres amenaces naturals, com poden ser  terratrèmols o incendis, fins i tot a crisis sanitàries, com per exemple la que vivim actualment amb la COVID. En tots els casos, les xarxes socials són un magnífic sensor de la realitat, sempre que s’analitze i interprete de manera adequada la informació i això és el que permet el nostre treball”, conclou José Mª Cecilia.

El desenvolupament de WATERSensing ha comptat amb finançament de dos projectes: l’europeu Smartlagoon i el WATERotT, entre els socis del qual es troben els investigadors de la UPV.

Més informació:

J. M. Cecilia et al., “WATERSensing: A Smart Warning System for Natural Disasters in Spain,” in IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 10, no. 6, pp. 89-96, 1 Nov. 2021, doi: 10.1109/MCE.2021.3063703. 


Font: Luis Zurano Conches, Àrea de Comunicació UPV

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica