Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

Doctores en Ciències Ambientals del Campus de Gandia realitzen un estudi sobre el riu Serpis

Virginia Garófano Gómez i Isabel Gadea Pérez són doctores en Ciències Ambientals i ambdues van realitzar la seua tesi doctoral en l’Institut IGIC del Campus de Gandia. Recentment han elaborat un informe d’investigació per al Centre de Desenvolupament Rural La Safor (Beniarjó), que s’emmarca dins dels projectes d’investigació cientificotècnica de la Confederació de Centres de Desenvolupament Rural (COCEDER) i que ha sigut finançat pel Ministeri per a la Transició Ecològica.

Els resultats de l’informe van ser presentats el mes de desembre passat en el Centre de Formació Professional La Safor de Beniarjó. L’objectiu d’aquest informe va ser conèixer la percepció social sobre l’estat de conservació del riu Serpis i la seua problemàtica específica a la comarca de la Safor, així com les actuacions que són considerades prioritàries per a la seua rehabilitació. Per a la qual cosa, les investigadores van realitzar entrevistes personals als diversos actors implicats i van elaborar una enquesta digital en línia, que es va difondre a través de diferents mitjans.

A més d’analitzar les dades arreplegades en les enquestes, van realitzar una matriu de priorització per a avaluar i ordenar les actuacions considerades com a més importants i/o factibles per a la rehabilitació del riu en funció de diversos factors de decisió, que van incloure criteris tècnics d’experts, així com dades objectives procedents de les enquestes i de les entrevistes personals.

Les actuacions que van resultar més prioritàries van ser: la sensibilització ambiental, la neteja del riu, el control de pous il·legals i abocaments, el control de la contaminació orgànica, el respecte del cabal mínim ecològic, la creació d’un filtre verd i el control d’espècies vegetals invasores, amb la posterior recuperació del bosc autòcton de ribera.

Durant la presentació de l’informe, totes dues investigadores van remarcar que seria necessària la creació d’una plataforma de participació o una taula interlocutora amb l’administració de l’aigua i altres administracions. Aquesta plataforma podria ser un espai de diàleg entre les diferents entitats, associacions i col·lectius de la comarca i serviria per a planificar la manera d’aconseguir uns objectius prioritaris comuns, crear sinergies i facilitar així la posada en marxa de les actuacions necessàries.

La proposta d’una Plataforma pel Serpis va ser també llançada durant els seminaris realitzats en 2018 al Campus de Gandia, en el marc d’un projecte d’investigació sobre adaptació al canvi climàtic en la conca del Serpis i cabals ecològics, finançat per la Fundació Biodiversitat.

En aquest sentit, el Campus de Gandia-UPV i el CDR La Safor van convocar el passat 21 de gener la primera reunió de la Plataforma del Serpis. Es va tractar d’un moment històric, ja que al voltant de 60 persones es van reunir amb l’objectiu comú de treballar de forma coordinada cap a la millora ambiental del riu Serpis i dels seus ecosistemes de ribera associats a la comarca de la Safor.

La Plataforma va tornar a reunir-se el 26 de febrer amb la finalitat d’aprovar els objectius generals de la Plataforma, dialogar sobre accions concretes i presentar el procés de participació pública en el nou Pla Hidrològic 2021-2027.

Informació i fotos de Virgínia Garófano Gómez

Veure l’informe

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica