Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

Fomentar l’aprenentatge transversal de temes ambientals mitjançant l’ús de les TIC

Implementar una metodologia que fomente l’aprenentatge actiu i transversal de temes ambientals mitjançant l’ús d’eines TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).  Aquest és el principal objectiu del Projecte “Disseny, aplicació i avaluació de metodologies actives d’aprenentatge, utilitzant TIC en l’àmbit de l’enginyeria ambiental” on participa professorat del Grau en Ciències Ambientals en el Campus de Gandia i d’altres graus de la Universitat Politècnica de València (UPV), així com investigadors de l’IIAMA, pertanyents al departament d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient de la UPV.

L’estudi, que té un any de durada, sorgeix per la necessitat d’integrar conjuntament les diferents competències específiques que s’imparteixen en diferents graus i màsters de la UPV, relacionats amb l’Enginyeria Ambiental. “Els estudiants reben una excel·lent formació per a abordar la problemàtica de les diverses matèries impartides (qualitat d’aigües, aire, sòl, gestió de residus, transport de contaminants, impactes ambientals, etc.), no obstant açò existeix una mancança pel que fa a la integració conjunta des d’un punt de vista holístic”, afirmen els integrants de l’equip.

Per aquest motiu, el projecte cerca promoure en l’alumnat una capacitat d’anàlisi crítica i transversal en la gestió dels problemes ambientals mitjançant l’ús de metodologies actives d’aprenentatge. “S’ha demostrat que aquest tipus de metodologies on la responsabilitat de l’aprenentatge depèn directament de la seua activitat, implicació i compromís són més formatives que les merament informatives i tradicionals”, assenyala Carmen Hernández, responsable del projecte.

CREACIÓ DE LA PÀGINA DE FACEBOOK ‘AMBIENTAL ACTIVES-ARA’.

La pàgina de Facebook del projecte ha sigut escollida com a plataforma d’intercanvi d’informació i coneixement on els usuaris (alumnes i professors) troben un lloc on desenvolupar debats, punts crítics, exposar idees, etc.

En “Ambiental Activas – ArA” els alumnes publiquen els seus treballs, que engloba des de comentaris crítics sobre notícies de premsa que tracten temes ambientals, nous canvis en la legislació, fins a entrevistes realitzades a professionals del sector o infografies. Aquests continguts són supervisats pels professors per a garantir que la informació és correcta i contrastada, complint amb els criteris de responsabilitat ètica, mediambiental i professional.

“A més de l’aprenentatge de les diferents matèries, el futur professional ambiental ha de saber comunicar els coneixements a diferents públics i sectors de la societat d’una forma clara, senzilla i exacta, per la qual cosa el projecte integra dos aspectes claus en l’educació ambiental, com són la conscienciació i la divulgació”, sostenen els professors participants en el projecte.

PRIMERS RESULTATS I FUTUR DEL PROJECTE.

Els primers resultats estan sent molt positius ja que els alumnes han mostrat la seua satisfacció amb aquesta iniciativa que permet interrelacionar diferents punts de vista per a tractar la problemàtica ambiental, tal com afirmen Inmaculada Romero i María Pachés, professores participants en l’estudi.

“Fins al 90% dels alumnes va reconèixer que el perfil creat en Facebook fomenta la integració dels diferents coneixements, així com la motivació i el compromís dels estudiants amb l’activitat”. Per açò, les investigadores de l’IIAMA declaren que els agradaria que el projecte s’articulara com una plataforma de referència per a cursos successius “on els alumnes participen activament i promoguen les competències transversals de l’anàlisi crítica i el coneixement de temes contemporanis”, conclouen les participants.

Finalment, l’equip docent del projecte està compost per Carmen Hernández, María Pachés, Inmaculada Romero, Javier Paredes, Ramón Barat, Joaquín Serralta, Jesús Mengual i Juan Andrés González; i compta amb el suport econòmic de l’Institut de Ciències de l’Educació, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canales i Ports i el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.


Carlos Besó

Comunicació i màrqueting, IIAMA UPV

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica