Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.
propuestas políticas para la ciencia

Un vot per la ciència

El 26 de juny del 2016 tornen a cridar-nos les urnes. Una nova oportunitat de decidir qui ens representarà durant els quatre pròxims anys. En amb prou faenes un parell de setmanes tornarem a triar als partits i persones que tindran la responsabilitat, des del govern i des de l’oposició, de decidir quin rumb pren el país en matèria econòmica, social, igualtat, territorial, laboral… però també triem als diputats i senadors que decidiran l’estratègia en el marc de la recerca i la ciència.

Per açò, hem demanat a professors i investigadors de la UPV, preferiblement del Campus de Gandia, que ens ajuden. Els hem demanat més informació sobre les mesures en ciència i recerca que porten en el seu programa quatre de les principals formacions polítiques que es presenten als comicis.

A continuació, compartim les opinions de representants del Partit Popular, PSOE, #ALaValenciana i Ciutadans. Hem seguit l’ordre de publicació segons els resultats obtinguts en les eleccions del 20 de desembre del 2015, de major a menor percentatge de vots.

PARTIDO POPULAR – Carlos Gil

Carlos Gil

Per al Partit Popular, la universitat juga un paper clau en el futur mercat laboral. Molts estudiants d’avui exerciran, en el futur, ocupacions que encara no estan inventades. Davant d’aquesta realitat, la funció central de la universitat no ha de limitar-se a la transmissió de coneixements, sinó a dotar  l’alumne de les capacitats necessàries per a afrontar amb garanties l’aprenentatge continu al qual s’enfrontarà durant la seua vida laboral.

Per a açò, considerem que, sense perjudici de l’equitat, ha de potenciar-se la promoció de l’excel·lència en les aules, desenvolupant en l’alumne un perfil creatiu/investigador i unes competències transversals, com la versatilitat i la resiliència, que permeten una major adaptabilitat a les exigències futures del mercat laboral, amb especial orientació cap a nínxols emergents d’ocupació i l’aplicació de les TIC”. Més informació

PSOE – Romina del Rey

romina del rey

Perquè sabem que la Ciència és clau per al futur econòmic i per al benestar i coneixement de la societat, la Ciència és una prioritat per als Socialistes. L’I+D+I és un pilar del nostre programa:

  • Incrementarem els recursos en Investigació i Desenvolupament: es duplicarà la inversió pública en investigació, s’obrirà una nova línia de finançament per als programes institucionals d’universitats i organismes públics, s’estimularà la col·laboració públic-privada, s’incentivarà la participació als diferents programes de l’H2020, entre altres.
  • Recuperarem als nostres científics i Millorarem la Cooperació i Coordinació, amb un Pla per a la incorporació, recuperació i consolidació del talent científic, apropant Societat-Empreses-Universitats-Centres d’Investigació.
  • Revisarem els obstacles administratius en I+D, perquè els socialistes coneixem la realitat burocràtica en què es troba un investigador.

En definitiva, impulsarem la Cultura Innovadora  amb un pla de difusió, comunicació i cultura científica, afavorint la transferència social de la ciència, la tecnologia i la innovació. Més informació

#ALaValenciana – Isabel Pérez

isabel_perezConsiderem necessari un canvi profund del model productiu actual que passa per invertir, tant amb fons públics com fomentant el finançament privat, en activitats econòmiques d’alt valor afegit. Per nosaltres la Universitat i la investigació són els motors fonamentals de la innovació, el desenvolupament, la cohesió i dinamització social, cultural i econòmica. Volem augmentar la inversió en R+D+i al 2,7% al 2017, al 3% ‐la mitjana europea‐ en 2020 i que aquesta passe a ser una partida protegida. El major esforç econòmic ha de dirigir‐se a augmentar la capacitat en personal, més que no en infraestructures o equipaments.

Som conscients de l’excés de burocratització i tenim com objectiu reduir‐lo. La carrera investigadora ha de ser professional des del primer dia, i no només una continuació del període de formació. És fonamental vertebrar i coordinar el sistema R+D+i des dels agents de creació del coneixement, de desenvolupament i transferència fins el seu ús per a l’aprofitament productiu, considerant explícitament el paper de la ciència bàsica. Proposem mesures per recuperar els cervells “fugits” i evitar aquesta pèrdua tant intel·lectual com econòmica. Recolzant sempre i buscant el consens amb la Universitat pública. Més informació

CIUDADANOS – Vicente J. Casanova

Vicente J. Casanova

El nostre programa nacional inclou tres grups de mesures :

  • Un nou sistema espanyol d’innovació, prop del model alemany de cooperació públic-privat, de manera que la generació d’idees es transforme en empreses i ocupació. Açò inclou un reforç important de la despesa en R+D que pot ser finançat amb un canvi de les prioritats de la inversió pública espanyola. Preocupa especialment que la R+D transcendisca a l’àmbit de la recerca aplicada a les PIMES, on realment hi ha una transferència del coneixement.
  • Conjunt de mesures per a afavorir l’entrada de noves empreses d’alta intensitat innovadora.
  • Conjunt de mesures per a afavorir el funcionament, la productivitat i creixement de les xicotetes i mitjanes empreses més productives facilitant l’activitat dels empresaris autònoms i PIMES.
 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica