Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

Cap als ports connectats del futur

David Gómez Barquero,professor del Campus de Gandia, lidera INGENIOUS IoT, un projecte internacional que preveu utilitzar tecnologies 5G i combinar-les amb altres solucions tecnològiques com la Internet de les Coses, Intel·ligència Artificial i Blockchain per a millorar la logística en les instal·lacions portuàries i avançar així cap al “port connectat del futur”.

INGENIOUS IoT permetrà connectar sensors, càmeres, robots, contenidors de mercaderies, camions, vaixells, maquinària… i tots els dispositius podran interactuar entre si; el projecte assenta les bases dels ports connectats del futur”, explica el seu coordinador, David Gómez, expert en 5G.

L’investigador assenyala que la 5G per a la Internet de les Coses possibilita no solament transmetre a molt altes velocitats de transmissió de dades, sinó també transmissions amb molt baixa latència o temps de resposta, i transmissions massives a sensors; i la Intel·ligència Artificial i el Blockchain permeten explotar la ingent quantitat de dades per a optimitzar els processos logístics i millorar-ne la traçabilitat.

EL PORT DE VALÈNCIA, PRINCIPAL ESCENARI DE PROVES

El principal escenari del projecte és el Port de València, en el qual es duran a terme diferents proves pilot. En el projecte participen també la Fundació Valenciaport i Cosco Shipping Lines (Spain), i completen el consorci espanyol Telefónica, Nokia, Asti Mobile Robotics, Neurodigital i Fivecomm.

“El IdC desenvolupat en INGENIOUS facilitarà el treball dels operadors portuaris, que podran controlar el transport dels contenidors dins de les terminals mitjançant robots connectats amb tecnologia 5G i una solució immersiva combinant realitat virtual i realitat augmentada amb el sentit del tacte”, explica José Luis Cárcel, especialista en transformació digital en Fundació Valenciaport.

Un altre dels reptes que es planteja és el continu monitoratge de les condicions del transport de les mercaderies al llarg de tot el seu recorregut, des del seu origen fins a la destinació, utilitzant sensors neuromòrfics així com dispositius per a la localització per satèl·lit d’aquests.

“En aquest cas d’ús, durem a terme una prova de transport multimodal de mercaderies que inclou una ruta marítima entre el Port de València i el port del Pireu, a Grècia. Durant tot el trajecte s’obtindran diferents dades sobre l’estat del contenidor, com la geolocalització, temperatura, humitat, etc. pràcticament en temps real. A més, es determinaran una sèrie d’alarmes que ens avisaran de possibles accidents o esdeveniments no desitjats en el contenidor com colps o obertura de portes no previstes.”, explica Pedro Perez, BPS and Quality Assistant en Cosco Shipping Lines Spain.

El projecte també aplicarà tècniques d’Intel·ligència Artificial per a predir tant l’arribada com l’eixida dels vaixells de mercaderies, així com per a monitorar i optimitzar l’entrada i circulació dels camions per les instal·lacions portuàries. De la mateixa manera, INGENIOUS IoT explorarà la interoperabilitat entre diferents solucions Blockchain amb la finalitat de millorar la traçabilitat de la càrrega i dels diferents esdeveniments duts a terme en diferents processos logístic-portuaris.

“En un futur els contenidors estaran equipats amb sensors, així com els mitjans de transport i, aplicant tècniques d’Intel·ligència Artificial, podrem processar tota la informació en temps real i optimitzar així l’estada dels vaixells i camions en els ports, reduint al màxim els temps de càrrega i descàrrega de les mercaderies”, explica Joan Meseguer, especialista en transformació digital en la Fundació Valenciaport.

El projecte, en el qual participen un total de 21 socis, compta amb un pressupost de 8 milions d’euros, finançats pel programa Horizon2020 de la Unió Europea. Va arrancar el mes d’octubre passat i conclourà a mitjan 2023.


Font: Luis Zurano Conches

Àrea de Comunicació Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i)

Universitat Politècnica de València

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica