Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

Nou sistema de baix cost per a residències de majors per a monitorar en temps real els signes vitals de persones amb COVID-19

Personal investigador del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) han ideat un nou sistema per a residències de majors  que ajuda el monitoratge en temps real de persones infectades amb COVID-19. Es tracta d’un sistema sense fil, de baix cost i molt senzill d’utilitzar que permet controlar en tot moment els signes vitals. A més, és capaç d’alertar el personal mèdic i d’infermeria en el cas que hi haja algun problema que requerisca d’una intervenció immediata.

El sistema es compon d’una app Android –RTM-COVID- i un dispositiu electrònic –a manera de cinturó pelvià- que, a través de diferents sensors, permet monitorar signes vitals com la temperatura, pressió arterial, freqüència cardíaca, saturació d’oxigen o sang en l’orina. També pot controlar la cadència respiratòria de la persona que el porta, detectant a l’instant si aquest presenta alguna dificultat per a respirar, així com altres paràmetres com esgarrifances o dispnea.

Totes les dades arreplegades pels diferents sensors del sistema es registren i processen en la xarxa de la pròpia residència, en un servidor local, per a preservar-ne la privacitat i les dades clíniques.

“El sistema realitza un processament d’informació, transparent per a qui l’utilitze, combinant les dades procedents de tots els sensors i equip; les analitza de manera conjunta i determina si existeix alguna situació que necessite assistència”, expliquen Jaime Lloret i Marta Botella-Campus , personal investigador del campus. D’aquesta manera, a través de l’aplicació, el personal mèdic i d’infermeria poden estar informats en temps real del nivell d’emergència i, si existeix una alerta, ho podran saber a l’instant, ja que el sistema els envia una alarma als seus mòbils o tauletes.

“Aquests missatges sol s’enviaran quan el nivell d’urgència siga groc o superior, la qual cosa significa que el personal mèdic tindrà 60 minuts o menys per a visitar a la persona malalta. Entre la informació proporcionada en aquests missatges, es podrà veure el nivell d’urgència determinat pel color de la icona, així com el nom de qui necessita atenció mèdica i la causa de l’alerta, explica Sandra Sendra, també investigadora del campus.

Per a determinar la urgència, el sistema es basa en el sistema de triatge de Manchester, que classifica el personal en cinc categories, cadascuna de les quals porta associada un codi de color i un temps màxim d’atenció.

 

A més, la solució ideada per l’equip del projecte ajudaria el personal mèdic a fer un seguiment d’altres paràmetres subjectius com dolor muscular, marejos, expectoració de sang, etc.

Segons apunta el personal investigador, la crisi sanitària ocasionada pel virus SARS-CoV2 ha evidenciat la necessitat d’oferir als professionals mèdics de mètodes de monitoratge no presencials que permeten realitzar un seguiment de l’evolució de pacients infectats i rebre alertes quan el seu estat empitjore. Si bé existeixen aplicacions destinades a l’assistència de pacients afectats de malalties tals com la diabetis o els accidents cerebrovasculars, la major part d’aquests sistemes estan basats en la introducció manual de dades i, donat el desconeixement de les afeccions provocades per la COVID-19, no han sigut implementats mètodes de monitoratge i seguiment específics que permeteren agilitar el triatge i fer un ús més eficient dels recursos disponibles.

“Per això, hem ideat aquest sistema per a monitorar els signes vitals de les persones infectades pel coronavirus en residències i avisar del seu estat al personal mèdic encarregat de la supervisió. “Encara que l’aplicació podrà descarregar-se des de Google Play o App Store de forma gratuïta, el seu accés serà restringit i haurà de ser supervisat per cada organisme per a garantir la privacitat i la seguretat de la informació. D’altra banda, atès que l’accés al sistema es farà de forma local, la instal·lació del servidor i la base de dades pot dur-se a terme de forma ràpida i senzilla, de manera que puga ser utilitzat pels diferents organismes amb la major celeritat”, conclou Jaime Lloret.

Més informació:

Botella-Campos, M.; Viciano-Tudela, S.; Sendra, S. and Lloret, J. (2020). Non-invasive Wireless Mobile System for COVID-19 Monitoring in Nursing Homes.In Proceedings of the 17th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications – Volume 3: ICETE, ISBN 978-989-758-446-6, pages 7-16. DOI: 10.5220/0010023700070016


Font: Luis Zurano, unitat de comunicació científica

de la Universitat Politècnica de València

 

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica