Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

El projecte “La dona i la pesca a Gandia i l’Albufera”, exemple en matèria d’igualtat

El projecte “La dona i la pesca a Gandia i l’Albufera” dirigit per Paloma Herrera, experta en dona i pesca, i professora del Grau en Ciències Ambientals del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, apareix recollit en la guia de “Bones pràctiques emprenedores promogudes per dones del sector i en matèria d’igualtat”, publicada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Aquesta guia recopila una sèrie de projectes i iniciatives susceptibles de ser considerades bones pràctiques en les seues respectives categories dins del sector pesquer i aqüícola, tant pel que fa a l’àmbit empresarial, a través d’iniciatives innovadores liderades per dones, com al de la promoció de la igualtat de gènere en aquesta àrea d’activitat.

L’estudi de Paloma Herrera es troba en el bloc 2 Igualtat de gènere i en l’apartat “Visibilitat de les professionals del mar”,  i té per objectiu general valorar el paper de les dones en les pesqueres de Gandia i l’Albufera, ressaltant la seua influència en la sostenibilitat de l’ecosistema marí i costaner, en sintonia amb l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del GALP la Safor, finançador de l’estudi, sobre foment de l’ocupació femenina en el sector pesquer.

L’estudi sorgeix de la necessitat de reconeixement laboral, social i de drets de les dones treballadores del sector pesquer, així com de l’anàlisi de la situació actual per al disseny i implementació posterior de polítiques de gènere efectives que constituïsquen un canvi perceptible en un sector caracteritzat per la segregació laboral.

S’han dut a terme actuacions per a fer visible el treball de les dones pesqueres, enfortir la seua presència i influència en la vida pública, fomentar l’emprenedoria femenina dins del sector i potenciar la cohesió i comunicació entre les treballadores. Concretament, s’han desenvolupat un total de deu entrevistes, dos tallers (en El Palmar i Gandia) sobre el paper actual de la dona en la pesca, els problemes i oportunitats que enfronten, i una jornada en la Confraria de Pescadors de Gandia sobre l’ocupació femenina en el sector pesquer.

En les conclusions de l’estudi es proposa l’associacionisme femení com a mitjà de transformació de la realitat sociolaboral de les dones del sector a través de la seua participació i organització, fonamentada en l’intercanvi d’experiències, el suport i la sensibilització, tant en el pla individual com en el col·lectiu. Un bon exemple de la importància de l’associacionisme  femení i de la seua contribució a la implementació de la igualtat de gènere en el sector pesquer és l’Associació Dones del Mar Grau de Gandia (ADOMAR), també inclosa en la guia de bones pràctiques. A través d’aquesta associació constituïda l’any 2018, dones relacionades amb l’àmbit pesquer han aconseguit incrementar la seua representativitat en el sector a través d’una veu comuna, treballant juntes per a aconseguir un major reconeixement i protecció dels seus interessos i drets com a col·lectiu.

Paloma Herrera treballa actualment en un projecte d’investigació científica i tècnica d’excel·lència del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats amb personal investigador de la UPV, la UNED i l’Institut Espanyol d’Oceanografia sobre la situació de les confraries de pesca del Mediterrani espanyol, amb una part molt important dedicada a la dona.

Més informació sobre els resultats d’aquests  estudis en:
“The sea is our life”. Woman in the fishery sector of the Valencian Community
Paloma Herrera Racionero, Emmánuel Lizcaino, Luis Miret-Pastor, Yesmina Mascarell

Fotografies de la publicació: ADOMAR


Neus Montoro Estellés

Tècnica de gestió i promoció d’R+D+i del Campus de Gandia

 

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica