Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

Una cortina mòbil davant la llum, el soroll, la calor, el foc i les radiacions electromagnètiques

La protecció davant de diversos tipus de radiacions i similars és necessària per a bloquejar telèfons mòbils en hospitals, reduir sorolls exteriors, aïllar tèrmicament una zona o bloquejar senyals electromagnètics en avions. Per a aconseguir aquest objectiu, els investigadors del Campus de Gandia Jesús Alba, Romina del Rey i Vicente Sanchis han dissenyat una nova cortina mòbil de barrera que ofereix una protecció davant de radiacions electromagnètiques lluminoses, així com protecció tèrmica, acústica i enfront davant del foc.

En el mercat ja existeixen materials que posseeixen propietats antitèrmiques, antiacústiques, ignífugues i antielectromagnètiques, com els panells sòlids destinats a incorporar-se a l’interior d’un mur o similar per a la seua aplicació en construcció. No obstant açò, aquests panells no permeten el transport, muntatge i desmuntatge de manera fàcil i ràpida per a un bloqueig temporal de les radiacions.

Davant d’açò, el producte desenvolupat en el Campus de Gandia no cerca una estructura rígida, sinó que crea una cortina que permet el bloqueig temporal de radiacions i, com és mòbil, pot desplegar-se o plegar-se quan siga necessari sense necessitat d’obres. En definitiva, la clau resideix en la combinació de materials, fonamental per a aconseguir aqueixa protecció, així com en el seu reduït pes que facilita el seu transport, instal·lació i desmuntatge.

Los investigadores Jesús Alba, Romina del Rey y Vicente Sanchís

Els investigadors Jesús Alba, Romina del Rey i Vicente Sanchis

SECTORS D’APLICACIÓ EMPRESARIAL

El sector principal en el qual pot transferir-se i usar-se la invenció és el sector tèxtil, concretament en la part dedicada a l’edificació. A més, en l’àmbit científic permet convertir qualsevol sala en cambra anecoica electromagnètica i en espectacles a l’aire lliure redueix el soroll de fons i les interferències entre esdeveniments. I en mitjans de transport pot servir com a element separador mòbil, reducció de senyal de telèfons mòbils, etc.

També pot trobar aplicació en la medicina ja que pot oferir una separació física entre llits d’hospital o reduir interferències de diferents tipus en zones de quiròfans. D’igual manera, pot aplicar-se en sales de nounats garantint les millors condicions acústiques i tèrmiques dels bebès.

AVANTATGES TÈCNICS I BENEFICIS EMPRESARIALS

Segons les proves realitzades en els laboratoris del Campus de Gandia, la cortina té un bon  comportament davant la llum i presenta gran capacitat d’absorció acústica i alts nivells d’aïllament acústic. Els assajos electromagnètics evidencien que s’obtenen característiques aïllants equivalents a una càmera electromagnètica. Pel que concerneix l’aïllament tèrmic, els materials triats garanteixen una baixa conductivitat tèrmica i una alta resistència al flux d’aire, la qual cosa li confereix característiques de gran aïllament tèrmic. Finalment, la reacció al foc és M1, la qual cosa assegura que el material no és inflamable.

ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DE LA TECNOLOGIA, PATENT I COL·LABORACIONS

La Universitat Politècnica de València va sol·licitar amb data 3 de juliol de 2015 la protecció mitjançant patent davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques corresponent-li la referència P20153096. La tecnologia es troba totalment desenvolupada i en fase de proves, assajant el seu comportament in situ i en laboratori. En aquest moment, la Universitat està cercant amb empreses acords de llicència d’ús, fabricació o comercialització.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT PROTEGIR I LLICENCIAR ELS RESULTATS DE RECERCA?

La protecció dels resultats de recerca és, en molts casos, una condició necessària perquè puguen arribar a explotar-se econòmicament. La protecció permet a l’empresa explotadora un avantatge competitiu que permet recuperar la inversió en el desenvolupament que ha d’escometre per a portar aquestos resultats a un producte en el mercat.

Més informació


Contacte tècnic

Jesús Alba Fernández | Campus de Gandia | jesalba@upv.es | Tel. 962.849.300 Ext. 43140 |

Contacte comercial

Pilar Sánchez Rivero | Centre de Transferència de Tecnologia | psanche@ctt.upv.es | Tel. 962.849.409 |

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica