Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

Premi a un estudi acústic en sala neonatal

Un estudi sobre agressors vibro-acústics en unitats neonatals elaborat per personal investigador del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València  (UPV), en col·laboració amb el servei de Pediatria de l’Hospital Francesc de Borja de Gandia, ha sigut guardonat en la XXIV edició dels Premis de l’Associació per a la Investigació Sanitària de la Safor (AISSA) com a millor comunicació científica. L’estudi l’han dut a terme Gema González, Romina del Rey i Jesús Alba, per part de la UPV, i el personal de pediatria José Miguel Sequí i Mª Carmen Rodríguez.

La investigació premiada arreplega els resultats del diagnòstic de vibracions a les quals els nounats se sotmeten durant el seu ingrés en una unitat neonatal. Segons ha indicat la investigadora del Campus de Gandia Romina del Rey, “l’objectiu principal és millorar la qualitat assistencial dels pacients neonatals en l’hospital de Gandia, per a la qual cosa és necessari conèixer les vibracions a què estan sotmesos pacients neonatals durant el seu ingrés”.

A aquest efecte, s’ha realitzat un estudi protocol·litzat de l’estat de totes les vibracions existents a la sala neonatal i s’han estudiat els possibles camins de transmissió. Així mateix, s’han avaluat de forma detallada els bressols i incubadores i s’han identificat els possibles escenaris propis del funcionament d’una sala neonatal.

NEOVIBRA

Els primers resultats d’aquesta anàlisi formen part del Treball Fi de Màster “Neovibra. Estudi de les vibracions en sales neonatals: cas de l’Hospital de Gandia”, realitzat per Gema González i dirigit per Jesús Alba i Romina del Rey.

Per a dur a terme aquesta investigació, “la coordinació amb l’equip de pediatria de l’Hospital Francesc de Borja ha sigut fonamental”, tal com ha subratllat Romina del Rey, “per a la identificació de tots els escenaris possibles, a causa del funcionament assistencial propi de la sala de nounats de l’hospital de Gandia, s’han analitzat 744 registres, arreplegats en diferents dies i franges horàries”.

Durant la seua estada en la unitat neonatal, el pacient es veu exposat a diverses fonts de soroll. Al soroll de l’equipament mèdic necessari de les sales, cal sumar el produït per altres fonts (el de l’aire condicionat, els telèfons o la simple conversa del personal de l’àrea, per exemple), però també el produït per les incubadores. Un nivell de soroll excessivament alt pot ocasionar efectes negatius en paràmetres com la pressió sanguínia, la respiració o el ritme cardíac.

Aquest estudi compta amb el suport del programa POLISABIO que promou la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) i la Universitat Politècnica de València  (UPV), i del projecte Safor Salut finançat per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

Futures línies d’investigació

Segons ha avançat el personal investigador, “sobre els efectes de les vibracions en nadons queda molt per fer, el nostre treball ha obert nous camps d’investigació relacionats amb el benestar acústic durant la seua estada a l’hospital”. Entre aquestes línies destaquen el desenvolupament de tèxtils tècnics per a millorar l’aïllament en vibracions que presenten els actuals matalassos neonatals, el redisseny d’incubadores o l’ampliació de l’estudi i les seues solucions a altres àmbits hospitalaris (per exemple, a pacients adults en les unitats de vigilància intensiva).


Fonte: Laida Frasquet Pascual

Àrea de Comunicació del Campus de Gandia

Portada: foto mejor comunicación Pediatría y UPV


Un estudio sobre agresores vibroacústicos en unidades neonatales elaborado por personal investigador del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV), en colaboración con el servicio de Pediatría del Hospital Francesc de Borja de Gandia, ha sido galardonado en la XXIV edición de los Premios de la Associació per a la Investigació Sanitària de la Safor (AISSA) como mejor comunicación científica. El estudio ha sido desarrollado por Gema González, Romina del Rey y Jesús Alba, por parte de la UPV, y el personal de pediatría José Miguel Sequí y Mª Carmen Rodríguez.


Foto: XXIV Premis AISSA

 

La investigación premiada recoge los resultados del diagnóstico de vibraciones a las que recién nacidos se someten durante su ingreso en una unidad neonatal. Según ha indicado la investigadora del Campus de Gandia Romina del Rey, “el objetivo principal es mejorar la calidad asistencial de pacientes neonatales en el hospital de Gandia, para ello era necesario conocer las vibraciones a las que están sometidos pacientes neonatales durante su ingreso”.


Foto medidas Romina


Con este fin, se ha realizado un estudio protocolizado del estado de todas las vibraciones existentes en la sala neonatal y se han estudiado los posibles caminos de transmisión. Asimismo, se han evaluado de forma detallada las cunas e incubadoras y se han identificado los posibles escenarios propios de un funcionamiento de sala neonatal.


Incrustar declaraciones en la radio:

<iframe width=”100%” height=”102″ src=”https://play.cadenaser.com/widget/audio/1614764065_088236/71/” frameborder=”0″ allowfullscreen name=”José Miguel Sequí, pediatra del hospital de Gandia”></iframe><noscript><a target=”_blank” href=”https://play.cadenaser.com/audio/1614764065_088236/” title=”José Miguel Sequí, pediatra del hospital de Gandia”>Escucha “José Miguel Sequí, pediatra del hospital de Gandia” en Play SER</a></noscript>
NEOVIBRA


Los primeros resultados de este análisis forman parte del Trabajo Fin de Máster “Neovibra. Estudio de las vibraciones en salas neonatales: caso del Hospital de Gandia”, realizado por Gema González bajo la dirección de Jesús Alba y Romina del Rey.


Foto: 2investigadores Jesús, Gema y Romina


Para llevar a cabo esta investigación, “la coordinación con el equipo de pediatría del Hospital Francesc de Borja ha sido fundamental”, tal y como ha subrayado Romina del Rey, “para la identificación de todos los escenarios posibles, debido al propio funcionamiento asistencial de la sala de neonatos del hospital de Gandia, y se han analizado 744 registros, recogidos en distintos días y franjas horarias”


Foto medidas Romina y Gema en neonatos


Durante su estancia en la unidad neonatal, se ve expuesto a diversas fuentes de ruido. Al ruido del equipamiento médico necesario de las salas, hay que sumar el producido por otras fuentes (el del aire acondicionado, los teléfonos o la simple conversación del personal del área, por ejemplo), pero también el producido por las incubadoras. Un nivel de ruido excesivamente alto puede ocasionar efectos negativos en parámetros como la presión sanguínea, la respiración o el ritmo cardíaco.


Este estudio cuenta con el apoyo del programa POLISABIO que promueve la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) y la Universitat Politècnica de València (UPV), y del proyecto Safor Salut, financiado por la Agència Valenciana de la Innovació (AVI).


3Foto medidas Romina

 

Futuras líneas de investigación


Según ha adelantado el personal investigador, “sobre los efectos de las vibraciones en bebés queda mucho por hacer, nuestro trabajo ha abierto nuevos campos de investigación relacionados con el bienestar acústico durante su estancia en el hospital”. Entre esas líneas destacan el desarrollo de textiles técnicos para mejorar el aislamiento en vibraciones que presentan los actuales colchones neonatales, el rediseño de incubadoras o la ampliación del estudio y sus soluciones a otros ámbitos hospitalarios (por ejemplo, a pacientes adultos en las unidades de cuidados intensivos).

_Escucha “José Miguel Sequí, pediatra del hospital de Gandia” en Play SER

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica