Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

Millora del regadiu d’explotacions fruiteres

GOINNOWATER és un projecte supra autonòmic per a la millora de la gestió de l’aigua i l’energia en el regadiu modernitzat d’explotacions fruiteres, que respon a la necessitat de millora i increment de l’eficàcia de l’ús d’aquests recursos naturals i de la productivitat i viabilitat econòmica dels cultius, garantint la salut i sostenibilitat dels ecosistemes a través d’un enfocament innovador.

Atés el compromís amb el medi ambient, a través de la implementació de pràctiques agrícoles sostenibles, l’equip de GOINNOWATER elabora la seua estratègia  a partir de l’ús de la tecnologia i la investigació, per al desenvolupament d’un programa informàtic en codi obert que calcula l’eficiència de l’ús dels recursos naturals, tenint en compte diferents indicadors de gestió. Aquest programa detecta ineficiències a escala de parcel·la, aplicant tècniques d’avaluació comparativa. També proposa mesures per a l’optimització de la gestió de recursos hídrics i energètics i la millora de la competitivitat de les explotacions fruiteres.

Malgrat els assoliments en la modernització del reg aconseguits en els últims anys, en l’actualitat, Espanya no compta amb un flux de dades entre Cooperatives i Comunitats de Regants que permeta mesurar i millorar l’eficiència de l’ús de l’aigua i l’energia, en un context agreujat pel canvi climàtic i l’escassetat de precipitacions.

De la constatació d’aquesta manca sorgeix el plantejament de GOINNOWATER que, atesa la necessitat manifesta del sector de l’agricultura de regadiu, estableix relacions entre agricultors/es, gestors/es de les comunitats de regants i cooperatives i personal investigador, proposant l’ús d’índexs de gestió i l’avaluació comparativa com a mètode potencial per a la identificació de tècniques eficaces en la millora de la productivitat del cultiu de regadiu, tant de grans explotacions com de parcel·les que, per la seua menor grandària, no poden accedir a tecnologies d’alt cost com l’ús de sensors d’humitat del sòl.

CARÀCTER SUPRA AUTONÒMIC

El Grup Operatiu GOINNOWATER compta amb el finançament del Programa Nacional de Desenvolupament Rural (2014-2020) per a dur a terme el projecte. Els Grups Operatius són factors clau en el desenvolupament de l’Associació Europea per a la Innovació en el camp de l’agricultura productiva i sostenible. Es tracta de l’associació d’actors de diferents sectors per a formar agrupacions amb l’objectiu comú de resoldre un problema particular amb el desenvolupament d’una innovació a través de processos de cocreació participativa i metodologies d’acció conjunta.

En el cas de GOINNOWATER, el Grup Operatiu que el conforma té caràcter supra autonòmic, amb membres de tres comunitats autònomes que compten amb grans superfícies de cultiu de fruiters en regadiu i importants dèficits d’aigua a causa de l’escassetat de precipitacions en els seus territoris. Els membres de cada comunitat són:

Aquest projecte també preveu la transferència dels seus resultats a altres espais geogràfics, cultius i sistemes de reg, per a aconseguir un ús eficient dels recursos hídrics i energètics, la qual cosa repercutirà en la millora de la competitivitat de les explotacions agrícoles i contribuirà a disminuir el nivell d’emissions de CO2 per la reducció del consum energètic.

REUNIÓ DE LLANÇAMENT

El Campus de Gandia de la UPV va albergar el passat 17 de gener la reunió inicial de projecte, en la qual es van citar els representants dels organismes membres del Grup Operatiu.

Els membres de l’equip del Campus, que lidera Bernat Roig, són Enrique Sigalat i Jaime Lloret, que duran a terme tasques de preparació i execució dels successius tallers participatius, per al disseny de l’eina que cal implementar. L’equip de la UPV també participa en el disseny i anàlisi dels indicadors que mesuraran l’eficiència en l’ús de l’aigua i energia en cada parcel·la, indicadors que seran crucials per a l’execució del projecte.

En el seu programa, el Grup Operatiu també planeja la celebració de jornades de divulgació de l’ús del programa, el maneig del reg i la millora de l’eficiència de l’ús de l’aigua, l’energia i la fertilització nitrogenada.

 

Aquesta iniciativa ha sigut seleccionada amb una subvenció per a execució de projectes d’innovació d’interés general per grups operatius de l’associació europea per a la innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-AGRI), dins de la convocatòria de l’any 2019 de la submesura 16.2 (per un import màxim subvencionable de 301.504,39 €, sent el 80% cofinançat pel Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER) i per l’Administració General de l’Estat del Govern d’Espanya en un 20%), dins del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020 (PNDR).


Neus Montoro Estellés

Tècnica de gestió i promoció d’R+D+i del Campus de Gandia

 

 

 < Entrada anterior 
 Entrada següent > 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare

Dones i ciència

Setmana de la Ciència

ciencialab

cienciapropera1

BANNER CIENCIA CERCANA_VLC

Diari d’un científic a Nova York

Producció científica