Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

Innovació

Una cortina mòbil davant la llum, el soroll, la calor, el foc i les radiacions electromagnètiques

La protecció davant de diversos tipus de radiacions i similars és necessària per a bloquejar telèfons mòbils en hospitals, reduir sorolls exteriors, aïllar tèrmicament una zona o bloquejar senyals electromagnètics en avions. Per a aconseguir aquest objectiu, els investigadors del Campus de Gandia Jesús Alba, Romina del Rey i Vicente Sanchis han dissenyat una nova cortina […]

I+D+i amb empreses i organitzacions

Serveis que s’ofereixen des del Campus de Gandia •I+D: per als plans d’innovació de l’empresa o institució en productes, processos i serveis •Suport tècnic: en la resolució d’un problema tecnològic i en l’adaptació a les noves tecnologies que incorpore en la seua empresa o institució •Transferència de resultats: noves oportunitats d’innovació per a la seua […]

Investigant en Comunicació Audiovisual

Podem destacar tres grans àmbits de la comunicació audiovisual en els quals actualment s’estan realitzant investigacions en el Campus de Gandia de la UPV: comunicació digital i nous mitjans, videojocs i ludopublicitat; cinema, televisió i animació.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare
Dones i ciència Setmana de la Ciència banner-catedra-ivio-upv_-vlc cienciapropera1 BANNER CIENCIA CERCANA_VLC Diari d’un científic a Nova York Producció científica i+d+i_vlc