Un blog de Universitat Politècnica de Valéncia, Campus de Gandia.

Ambientals

El compostatge comunitari com a eina de sostenibilitat en municipis xicotets

compostaje reciclado Muro de Alcoy

La matèria orgànica representa, segons el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus 2016-2022 (PEMAR), el 47% de la bossa de fem tot un, és a dir, de la fracció de la resta. Així, a més de ser la fracció amb més pes específic dins de la bossa de fem, és la fracció que, per […]

Doctores en Ciències Ambientals del Campus de Gandia realitzen un estudi sobre el riu Serpis

Virginia Garófano Gómez i Isabel Gadea Pérez són doctores en Ciències Ambientals i ambdues van realitzar la seua tesi doctoral en l’Institut IGIC del Campus de Gandia. Recentment han elaborat un informe d’investigació per al Centre de Desenvolupament Rural La Safor (Beniarjó), que s’emmarca dins dels projectes d’investigació cientificotècnica de la Confederació de Centres de […]

Una recerca de la UPV prediu una important reducció de l’aigua disponible del riu Serpis

El canvi climàtic suposarà un gran impacte per la reducció de la quantitat d’aigua disponible del riu Serpis. Aquesta és una de les conclusions del projecte de recerca “Adaptació al canvi global: gestió integral del règim ecològic de cabals per a l’hàbitat de l’anguila europea i la bagra valenciana enfront d’espècies invasores”, que compta amb […]

La UPV desenvolupa un sistema de baix cost per aconseguir una aqüicultura més sostenible

Contribuir a una aqüicultura més sostenible: aquest és l’objectiu final de la recerca desenvolupada per l’olivera Lorena Parra i dirigida pels investigadors del Campus de Gandia de la UPV, Jaime Lloret i Miguel Rodilla. Amb aquesta finalitat, el treball presenta el disseny i desenvolupament de sensors per a piscifactories, de baix cost, amb un consum molt reduït […]

Fomentar l’aprenentatge transversal de temes ambientals mitjançant l’ús de les TIC

Implementar una metodologia que fomente l’aprenentatge actiu i transversal de temes ambientals mitjançant l’ús d’eines TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).  Aquest és el principal objectiu del Projecte “Disseny, aplicació i avaluació de metodologies actives d’aprenentatge, utilitzant TIC en l’àmbit de l’enginyeria ambiental” on participa professorat del Grau en Ciències Ambientals en el […]

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
RSS
Flickr
SlideShare
Dones i ciència Setmana de la Ciència cienciapropera1 BANNER CIENCIA CERCANA_VLC Diari d’un científic a Nova York Producció científica i+d+i_vlc